Kurumsal   
Şehir Rehberi   
Haber ve Etkinlikler   
Stratejik Plan & Bütçe   
Raporlar&Projeler   
İletişim ve Bilgilendirme   
 
 
İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü birimiyle ilgili detay ve ulaşım bilgilerini bu sayfadan görebilirsiniz.
Birim Yöneticisi
Bağlı Olduğu Birim: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Hikmet ÖCAL
Özgeçmiş: Hikmet Öcal, 1 Şubat 1961 yılında Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu ilçede tamamladı. Lise eğitimini Diyarbakır Endüstri Meslek lisesinde aldıktan sonra buradan mezun oldu ve daha sonra 1982 yılında Belediyemizde teknisyen olarak göreve başladı. İleriki aşamalarda İmar Müdürlüğüne kadar yükselen Öcal, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Meslek yüksekokulundan, mezun oldu. Ayrıca, Hikmet Öcal evli ve 2 çocuk babasıdır.
Yönetici İletişim Bilgileri
Direkt Hat: 04122285233 Santral: 04122294880 / 295 E-Posta: hikmet.ocal@diyarbakir.bel.tr
Birim İletişim Bilgileri
Direkt Hat: 04122285233 Santral: 04122294880 / 295 Faks: E-Posta: imar@diyarbakir.bel.tr
  FAALİYETLER
  
     
Faaliyetlerimiz
İlgili Birimler
  Faaliyetlerimiz

Belediye meclisinin 15-12-2006 tarih ve 196 sayılı kararı ile kesinleşerek yürürlüğe giren 1/25 000 ölçekli nazım planından sonra bu plana uygun olarak 2006 yılından bu yana devam eden toplam 14 etaptan oluşan 1/5000 ölçekli nazım imar plan etapları, 2008 yılı içerisinde Suriçi Koruma Amaçlı İmar Plan etabı dışında tamamlanmıştır.

Plan Değişiklikleri:

2008 Yılı içerisinde 144 adet farklı alanlarda kısmen parsel bazında imar plan değişikliği ve revizyon imar planı başvuruları 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili mevzuatları ile planlama ilkeleri ve üst ölçekli plan 1/25000 nazım imar planı öngörüleri çerçevesinde incelenerek teknik raporları hazırlanarak meclise sevki sağlanmıştır.

Bunlardan 47 adedi 1/5000 ölçekli nazım plan, 97 adedi de 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ölçeğindedir. Belediyelere göre dökümleri aşağıdaki gibidir.

 

Büyükşehir Belediyesi Meclisince Kabul Edilen 1/5000 Nazım Planı Ve Değişiklikleri:

Belediye adı                Değişim Sayısı   

Büyükşehir                          47                            

                       

İlçe Belediyelerinden Gelen 1/1000 Ölçekli İmar Planı Ve Değişiklikleri:

Belediye adı                Toplam Tadilat Sayısı    

Kayapınar                               44                                           

Yenişehir                                22                                              

Bağlar                                     15                                                                               

Sur                                          12                                           

Çarıklı                                       2                                           

Bağıvar                                                2                                           

            TOPLAM                  97       

                         

Diyarbakır Tarihi Sur Koruma Bandı Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi

Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Şemhane ve Cevatpaşa Mahalleleri sınırları içinde bulunan ve halihazırda fonksiyonunu yitirmiş, köhnemiş bir yapılaşma altında bulunan Kentsel Yenileme Alanının tasfiye edilerek, öncelikle bu alanda yaşayan hak sahiplerine 222.500m² yüzölçümlü Çölgüzeli mevkiinde yer alan Toplu Konut Alanında TOKİ tarafından konut yapımı yolu ile TOKİ ve BELEDİYE işbirliğinde çağdaş standartlarda kentsel bir alan oluşturulması ve kültürel miras niteliğindeki tarihi surların kirlilikten arındırılarak turizme kazandırılması amacı ile 04.09.2007 tarihinde TOKİ ile belediyemiz arasında imzalanan ön protokol doğrultusunda belediyemiz meclisinin 16.04.2008 tarih ve 57 sayılı kararı ile Çölgüzeli mevkiinde Toplu Konut İdaresince hazırlanan imar planı onaylanmış olup, ön protokol doğrultusunda belediyemizce yaklaşık 135.000m² büyüklüğündeki gecekondu alanına ilişkin saha çalışmaları tamamlanarak, yenileme alanı içerisindeki bina ve arsalara ilişkin değer tespitleri yapılmış olup proje protokol aşamasına getirilmiştir.

Milli Emlak Müdürlüğü İle Bilgilendirme Esaslı Yazışmaları:

Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 12 bölgeden oluşan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin olarak Milli Emlak Müdürlüğü ile bilgilendirme esaslı yazışmalar yapılmıştır. 

Hukuki Yazışmalar:

Büyükşehir Belediyesine açılan imar davalarına ilişkin olarak bilgi, plan, doküman ve belge teminine ilişkin olarak yazışmalarda bulunulmuştur.

2008 yılına ait çalışmalar;

- Dicle vadisi projesi I. Etap kapsamında hazırlanacak mimari ve statik projeler için sondajlı jeolojik- jeoteknik etüt çalışmaları yapıldı ve raporu hazırlandı.

- Sekiz uygulama etabından oluşan Dicle Vadisinin projesinin üç etabı olan; Kent terası, Kültürpark, Fiskaya Şelalesi ve parkı etaplarının Mimari, Çevre (Peyzaj), Mühendislik ve altyapı uygulama projeleri ihale edilip hazırlanmaktadır.

- Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 19.09.2006 tarihinde onaylanan nazım imar planına esas sondajlı jeolojik-jeoteknik etüt raporunda Yerleşime Uygun Olmayan alan olarak değerlendirilen, Taşkesen tepesi mevkiinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 200 dönümlük alan üzerindeki imar yasağının kaldırılması için mevzi imar planına esas jeolojik – jeoteknik etüt raporu ile yerleşime uygunluk durumunun değerlendirilmesi yapılıp Afet İşleri Genel müdürlüğünce 15.08.2008 tarihinde onaylanıp imar yasağı kaldırıldı.

- Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde parsel bazında yapılan 130 adet bloka (yapıya) ait zemin etütlerinde açılan temel sondaj kuyuları birimimizdeki jeoloji mühendisleri tarafından teslim alınmıştır. Ayrıca bu parsellere ait 100 kuyu teslim tutanağı bünyemizdeki jeoloji mühendislerince tutulmuştur.

- Kentte imalat yapan tatlıcı-lokantacı vb. gibi işletmeleri bir arada toplamak için 56 adet imalathaneden oluşan sitenin mimari ve mühendislik projesi hazırlandı.