Teftiş Kurulu

Misyon ve Vizyon

 

Kamu yönetimi alanında meydana gelen değişmelere sürekli olarak uyum sağlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı, çalışmalarını 1990 yılından beri büyük bir çaba ve özveriyle yürütmektedir. Yürüttüğü denetim faaliyetlerinde toplum yararının devamlı gözetilmesi, şeffaflığın sağlanması ve mesleki etik prensiplere dayanan bir denetim anlayışının kurumsallaştırılması Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığının temel amacıdır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yerel Yönetim hizmetleri başta olmak üzere, Kuruluşun yetki ve görev alanına giren bütün faaliyetlerinin hizmet alan kişi ve kuruluşlara daha kaliteli ve güvenli hizmet verecek şekilde yenilenmesine, geliştirilmesine ve modernleştirilmesine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.