Daire Başkanı

IMAGE Baran İPEKYÜZ
1981 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde doğdu. İlkokulu Diyarbakır 5 Nisan İlköğretim Okulunda, Ortaokulu Gazi ilköğretim Okulunda,... Devam...

Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü

Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü

Zabıta İdari İşler Şube Müdürlüğü

Zabıta Şube Müdürleri

Zabıta Trafik Şube Müdürü

IMAGE Süleyman ÇORAK
Süleyman ÇORAK, 1977 Yılında Diyarbakır’da doğdu öğrenimlerini Diyarbakır’da tamamladı. 2005 yılında Karşıyaka Belediyesinde... Devam...

Zabıta Dairesi Başkanlığı Görev Tanımı

GENEL BİLGİLER

Büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 1608, 2872, 3194, 5393, 5216 ve 5326 sayılı kanunlar ile bu amaçlara yönelik olarak hazırlanan diğer kanunlar, K.H.K, Tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda; Büyükşehir belediyesi sorumluluk alanları içerisinde belde halkının sağlık ve huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesinin sağlanması, belediye suçlarının önlenmesi için alınan önleyici tedbirlerin alınması, işlenen belediye suçlarının takip edilmesi ile belediye zabıta hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması.

 

Misyon

Suçluyu cezalandıran değil, suçu önleyen bir zabıta profili yaratmak ve Diyarbakır’da sağlıklı ve yaşanabilir çevre şartlarını oluşturup geliştirmek

 

Vizyon

Sağlıklı bir toplum, yaşanabilir, huzurlu ve çağdaş bir kent ve gelişen teknoloji ile mevzuatı takip ederek sürekli kendini yenileyen bir birim yapılanması

 

Kurumsal Değer ve İlkelerimiz

● Halkın değer yargılarına saygılı olmak

● Katılımcılığı esas almak

● Kolektif çalışmak

● Adil ve şeffaf bir yönetim ve denetim oluşturmak

● Olabildiğince bürokratik ve hiyerarşik yapıdan uzak kalmak

● Denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak

● Toplumsal fayda amacıyla inisiyatif geliştirmek

● Toplum değer yargılarını ve dinamiklerini dikkate almak

 

Temel Stratejimiz

● Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde olan; Anaarter, Meydan ve Bulvarlardaki kaldırım işgali ve sayyar oluşumları engelleyerek huzurlu ve yaşanılabilir bir kent ortamı oluşturmak,

● Halkın dini duygularını istismar edenlere karşı etkin denetimler yaparak dilencilik vb. oluşumların önüne geçmek,

● Toplu taşıma, Taxsi ve Servis araçlarının denetimlerini yaparak halkın rahat ve ulaşılabilir toplu taşıma hizmetinden faydalanmasını sağlamak,

● Belediyemize ait olan işletme alanlarını denetlemek ve oluşabilecek aksaklıklara müdahale etmek,

● Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin denetimleri ve Büyükşehir Belediyesi mülkünde olanİkinci ve Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin denetimini sağlamak.