Köprüler

Devegeçidi Köprüsü

Diyarbakır’ın 20 km kuzeyinde, Ergani yolunda, Devegeçidi Suyu üzerinde yer alan köprünün güney kısmında üç adet kitabe bulunur. Kitabede yer alan bilgiye göre, köprü 1218 yılında Artukoğulları’ndan Melik Salih Nâsıreddin Mahmud zamanında, yedi gözlü, sivri kemerli olarak ve tamamı kesme bazalt taşlardan yapılmış. Köprü, 1972 yılında da bir onarım görmüş.

 

 

 

 


On Gözlü Köprü
(Pira Dehderî-Pira Mervaniyan)
On Gözlü Köprü, Dicle Nehri’nin üstünde, Mardinkapı’nın 3 km aşağısında, eski Mardin yolu üzerinde bulunur. Kırklar Dağı’nın eteğinde yer alan köprü, On Gözlü Köprü, Dicle Köprüsü ve Silvan Köprüsü olarak da bilinir. Köprüye son şeklini, köprünün batı ucunda yer alan kitabeye göre 1065 yılında Kürt Mervaniler vermiştir. Bazı kaynaklarda 742-743 tarihlerinde Emevi Halifesi Hişam’ın yıkılmış köprüyü onardığı belirtiliyor.
Fransız mimar ve arkeolog Albert Gabriel köprünün antik çağ eseri olduğunu ileri sürer.
Köprünün güneybatı bölümünde ilk üç gözün arasında yer alan bazalt taşlardan, düz bir şekilde inşa edilen yapı on gözden oluşuyor. Köprünün ortasındaki üç gözün üstü dar, batı tarafındaki beş gözün döşemesi ise daha geniş. Köprünün uzunluğu ise 172 m Batı kısmından başlayarak ilk beş gözü yaklaşık 10 m iken, beşinci gözden itibaren genişliği 4 m azalarak 6 m’ye iner. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihî önemi nedeniyle trafiğe kapatılıp az ilerisinde yeni Mervani Köprüsü inşa edildi.


 

Bu kategoriden diğerleri: « Dicle Nehri Hevsel Bahçeleri »