76 Kişilik Şirket Personeli Tespit Komisyon Kararı

İLAN 1

 

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan incelemeler sonucunda, kurumumuzca 22.02.2018 tarihinde başvurusu kabul edildiği belirtilip ilan edilen ve bu ilandan sonra güvenlik soruşturmalarının olumsuz gelmesi nedeniyle başvuruları red edilen ancak idare mahkemesi kararlarıyla başvuruları yeniden değerlendirilerek kabul edilen 76 kişilik liste (Ek1)’de gösterilmek suretiyle tebliğin “ilan” başlıklı 35.maddesi gereğince www.diyarbakir.bel.tr adresinde ilan edilmesine,

Söz konusu ilanda isimleri belirtilen kişilerin sözlü sınavlarının 21.06.2019 tarihinde saat 09:00'da belediyemiz hizmet binasında yapılmasına,

 

Tebliğin 35 inci maddesinde geçen “Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” hüküm uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.