Şirket Personeli Sınav Sonuç İlanı

Belediyemiz bünyesinde hizmet alımı olarak görev yaparken 696 sayılı KHK da belirtilen şartları taşımadıkları için kadroya alınamayan akabinde mahkemeye başvuran personellerin mahkeme kararına istinaden işe iade taleplerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda 17.06.2019 ve 19.06.2019 tarihlerinde Büyükşehir Belediyemiz web sayfasında duyurusu yapılan kişlerin sözlü sınavları sınav komisyonu tarafından yapılmış olup, sınava katılanlara ilişkin sözlü sınav sonuçları ekte sunulmuştur.