İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alacakların Dikkatine

 

     İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatı talebinde bulunan İmalat sektöründe faaliyet gösteren yada gösterecek sanayicilerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji il müdürlüğüne giderek Sanayi Sicil Belgesi almaları gerekmektedir.

 

       01 Temmuz 2017 Tarih ve 30111 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun ile 6948 sayılı sanayi sicil kanunun'da yapılan değişiklikle ; Sanayi Sicil Kanununun 2. maddesine "Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır. Yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 üncü madde uyarınca doldurup iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda göndermekle mükelleftir." hükmü eklenmiştir.