2017 YILI ZABITA PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME İLANI

2017 YILI ZABITA GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI

Hizmet Grubu

Derece

Adet

Öğrenim Düzeyi ve Hizmete İlişkin Şartlar

Zabıta Amiri

1

2

 b) Zabıta amirliğine atanabilmek için;
             1) En az lise mezunu olmak,
             2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl zabıta komiseri olarak çalışmış olmak,
             3) Yüksek öğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre ve Şartları taşımak,
             4) Son üç yıl içerisinde Disiplin Cezası almamış olmak,
             5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak şartları aranır.

Zabıta Komiseri

1

2

c) Zabıta komiserliğine atanabilmek için;
             1) En az lise mezunu olmak,
             2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl zabıta memuru olarak çalışmış olmak,
             3) Son üç yıl içerisinde Disiplin Cezası almamış olmak,
             4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak şartları aranır.
             (2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.

3

2

5

3

NOT: Belediyemizde münhal bulunan Zabıta Amiri ile Zabıta Komiserliği kadrolarına hizmeti ve öğrenimi uygun olan personelin; hangi unvan ve dereceye başvuracağına ilişkin dilekçe ile birlikte en geç 22/12/2017 tarihi mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'na müracaatta bulunmaları gerekmektedir.