Taşeron İşçi Mülakat İlanı

 

        24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Mülakatlar 8 Mart 2018 Perşembe günü saat 13.00'dan itibaren Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı binasında yapılmaya başlanacaktır. 

**Not: Mülakata alınacak personele sınav öncesinde daire başkanlığı aracılığıyla gerekli bilgilendirme yapılacaktır.