Kültür ve Sanat

Büyükşehir Belediyesi’nin planladığı ve yürüttüğü çalışmalarının halkın talep ve ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla, kurumun birimleri arasında ve kurum ile kent halkı, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları vb kent bileşenleri arasında etkin iletişimin kurulması, kentteki sosyal ve kültürel yaşamı canlandırmak amacıyla panel, söyleşi, şenlik, festival, törenler gibi organizasyonlarıngerçekleştirilmesine yönelik hizmetler sunulmaktadır.


            Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları dâhilinde bulunan dezavantajlı gruplar (yoksullar, engelliler, kimsesiz insanlar, sokak çocukları vs.) başta olmak üzere kent halkının sosyal ihtiyaçlarının ve sorunlarının belirlenmesini, tespit edilen ihtiyaçların giderilmesi ve sorunların çözülmesi amacıyla projeler geliştirilmektedir.