Sur İçi Direkhane Bölgesi Cephe Yenileme Çalışması

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden uygunluk görüşü, kültür varlıklarını koruma bölge kurulundan basit onarım izni alındı. İhalesi yapılmış olup imalat çalışmalarına başlanmıştır.