Hayvan Barınağı Rehabilitasyon Projesi

Mevcut 17.054,00 m²’lik alanda;

505,57 m² İdari Bina

134,34 m² Büyük Baş Hayvan Barınağı

246,20 m² Ameliyathane Binası

76,35 m² Kedi Evi Binası

16,00 m² Nizamiye Binası

51 adet Köpek Kulübesi yapılacaktır.