El-Cezeri Bilim Merkezi Parkı

El Cezeri Bilim Merkezi Parkı içerisinde; temel bilimler (fizik, kimya, matematik), doğa bilimleri (biyoloji, botanik, zooloji, maden, vb.), antropoloji, sosyoloji, arkeoloji gibi birçok alandan bilgi, örnek ve deney setleri yer alacaktır. Tematik alanların belirlenmesi için; yol gösterici ana olgular arasında; insanlık, evren, çevre-iklim sorunları, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji yer alacaktır. Bu olgular ışığında El Cezeri Bilim merkezi Parkı içerisinde, kullanıcıların zihinsel etkileşimi ve tabiatla empatisi hedeflenmektedir.

Diclekent Bulvarı ile Mezopotamya Bulvarı üzerinde bulunan yaklaşık olarak 131.141 m² büyüklüğüne sahip arazi El Cezeri Bilim merkezi Parkı olarak planlanmıştır. Bu alana hizmet edebilecek 230 araç kapasiteli otopark ve 6 araç kapasiteli otobüs otoparkı tasarlanmıştır. El Cezeri Bilim merkezi Parkı alanı içerisinde; 8.000 m² taban alanlı El Cezeri Bilim Merkezi yapılacaktır.

El Cezeri Bilim Merkezinin yaklaşık maliyeti 30.000.000,00 TL olup çevre düzenlemesi ile birlikte 155.000.000,00 TL olacaktır.

 

Bilim Parkında açık alan kullanımları aşağıdaki gibidir;

- Uzay Enerji Adası

- Helikopter, Uçak, Lokomotif Sergi Adası

- Ses Adası

- Denge Adası

- Tren Adası

- Su Adası

- Yanılsama ve Zeka Adası

 

Image Gallery