Entegre Katı Atık Projesi İhalesi  (Yap-İşlet-Devret)  yapıldı. Vahşi çöp depolama sahasının rehabilite edilerek çöp gazından 3 Megawatt enerji elde edilmesi ve 2 adet düzenli depolama sahası yapım işi için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Saha çalışması başladı. EKAY projesi kapsamında inşa edilecek olan tesis

günlük ortalama 1.475 ton atık işleme kapasitesine sahip olacak.

Page 2 of 2