Amida Höyük ve İç Kale Surlarının Restorasyon İşi

İçkale Müze Kompleksini Çevreleyen 11 adet İçkale burçları ile 75-76 nolu dış burçtan oluşan toplam 13 adet burç restorasyonu, Amida Höyük çevresine istinat duvarı, hafriyat ve çevre düzenleme işi ihale aşamasındadır.

Sözleşme Bedeli: 20.000.000 TL