1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 18.madde uygulaması

ASKI İLANIDIR

 

Diyarbakır ili, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerine bağlı Dokuzçeltik ve Kayapınar Mahalleleri idari sınırında yer alan,

(Kayapınar Mahallesi – 198, 208;

Dokuzçeltik Mahallesi– 198, 199, 355, 358, 359, 360, 388 ve 389;

Şilbe Mahallesi 187 parsellerini kapsayan)
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılan Büyükşehir Belediyesi Yenişehir 3 Nolu Düzenleme Sahasına ilişkin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması Belediyemiz Encümeninin 07.05.2020 tarih ve 409 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 

 

Söz konusu uygulama 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine istinaden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi web sitesinde 12.05.2020 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere ilanen duyurulur.