Büyükşehir Belediyesi Gözalan İmar Uygulaması Askı İlanı

ASKI İLANIDIR

 

 

İlimiz Kayapınar ilçesine bağlı Gözalan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan;

 

Gözalan - 0/94

Gözalan - 0/100

Gözalan - 0/177

Gözalan - 0/198

Gözalan - 0/199

Gözalan - 0/208

Gözalan - 0/209

Gözalan - 0/218

Gözalan - 0/219

Gözalan - 0/220

Gözalan - 0/221

Gözalan - 0/223

Gözalan - 0/227

Gözalan - 0/229

Gözalan - 0/234

Gözalan - 0/240

Gözalan - 0/241

Gözalan – 103/4

Gözalan – 103/5

Gözalan – 103/6

Gözalan – 104/1

Gözalan – 105/1

Gözalan – 106/1

Gözalan – 107/1

Gözalan – 107/2

Gözalan – 107/3

Gözalan – 108/1

 

parsellerini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılan Büyükşehir Belediyesi – Gözalan Düzenleme Sahasına ilişkin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması yapılmış olup, söz konusu uygulama Belediyemiz Encümeninin 25.02.2021 tarih ve 167 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Bahsi geçen uygulama, 3194 sayılı kanunun 19. maddesine istinaden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi web sitesinde 04.03.2021 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.