İTFAİYE ERİ SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVINI KAZANAN ASIL/YEDEK ADAY LİSTESİ VE GENEL AÇIKLAMALAR

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İTFAİYE ERİ SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVINI KAZANAN ASIL/YEDEK ADAY LİSTESİ VE GENEL AÇIKLAMALAR

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2021 Yılı İtfaiye Eri Alımına başvuran adaylardan Sözlü ve Uygulamalı Sınav sonucunda başarılı olan ve atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi belirlenmiştir.

 

75 ASIL ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

75 YEDEK ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Atanmaya hak kazanan adaylar 24/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Yenişehir Mahallesi Elazığ Yolu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası 2. Kat Yenişehir/Diyarbakır) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuru yapacaklardır.

 

ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

 

- Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.) Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ 

- Diploma aslı veya noter tasdikli örneği

- Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği

- Sağlık açısından İtfaiye Eri olur ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. (Sağlık Ocağı/Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporları kabul edilmeyecektir.)

- 4 adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik)

- Adli sicil kaydı belgesi (E-Devletten alınabilir.)

- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (E-Devletten alınabilir.)  

 

Büyükşehir Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılacaktır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

 

Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.