ZABITA MEMURU SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLAR

 

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 

ZABITA MEMURU SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLAR

 

   Belediyemizce 75 Zabıta Memuru alımına ilişkin başvuruda bulunan adaylardan sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan 94 (Doksandört) aday listesi aşağıdaki linkte yer almakta olup, sınav hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARI VE SINAV TARİHLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

   Zabıta Memuru kadroları için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav 09.05.2022 – 13.05.2022 tarihleri arasında; Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi Kayapınar/Diyarbakır adresinde bulunan Talaytepe Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecektir. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav iki bölüm halinde yapılacaktır:

Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Mahalli idareler ile ilgili Temel Mevzuat konularını kapsayacak şekilde sözlü sınav yapılacaktır.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde uygulamalı olarak yapılacaktır.

   Sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuru formunda beyan ettikleri adreslerine Belediyemizce düzenlenen “Sınav Giriş Belgesi” posta yoluyla gönderilecek olup, hatalı ve eksik adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Kurumumuz sorumlu tutulamayacaktır. Ayrıca adaylar, Sınav Giriş Belgesini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2. Kat İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünden de temin edebileceklerdir.

   Adaylar “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte TC Kimlik numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanını, Ehliyetini veya Süresi Geçmemiş Pasaportundan vb. birini sınava girişte ibraz etmek zorundadır. Adaylar spor malzemelerini yanlarında bulundurmalıdır. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan, sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

UYGULAMALI PARKUR GÖRSELİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

Uygulamalı sınavdan hemen önce parkur, yetkili personelce adaylara uygulamalı olarak anlatılacaktır. Parkur aşamaları aşağıdaki gibidir:

PARKUR BAŞLANGICI

 1. Etap 10 istasyondan oluşur. 1. Etabın 70 saniyede bitirilmesi gerekmektedir. 10 etaptan oluşan parkuru 70 saniyede nizami olarak tamamlayan aday 80 puan alır. 70 saniyeden geç bitirenler 70 saniyeden sonraki her saniye için toplam puanından 1 (bir) puan düşürülecektir. Kasıtlı atlanan veya yarım bırakılan her istasyon için 10 puan düşülür.
 2. Etap 2 İstasyondan (barfiks ve şınav testi) oluşur. Her iki istasyonda 30’ar saniye süre verilir. Bu etaptaki barfiks ve şınav testi her biri için 10’ar puan olmak üzere toplam 20 puandan oluşur. 30 saniyeden sonra yapılan hareketler puanlandırılmayacaktır.

Zabıta Memuru adayı için 1. Etap parkuru 80 puan ve 2. Etap parkuru 20 puan olmak üzere toplam 100 puandan oluşur.

            1. ETAP

 1. Çıkış İstasyonu : Çık komutundan önce çıkış yapılırsa 2 puan düşülür.
 2. Takla İstasyonu : Taklayı düzgün atamaz yada yandan atlarsa 2 puan düşülür.
 3. Denge İstasyonu: İstasyona çıkamaz ya da denge tahtasından düşerse 2 puan düşülür.
 4. Sıçrama Tahtası İstasyonu : Aday çift ayakla 6 adet sıçrama yapacaktır. Aday eksik atlarsa her eksik attığı sıçrayışa 2 puan düşülür.
 5. Düz Koşu İstasyonu : Dubayı düşürürse ya da etrafından dönemezse 2 puan düşülür.
 6. Lastik İstasyonu : Aday basmadığı her lastik için 2 puan düşülür.
 7. Ağırlık Taşıma İstasyonu : Aday ağırlıkları aldığı ilk dubanın etrafından dönmezse 2 puan düşülür. Ağırlıkları aldığı yerden dubaları temas ederek düşürürse her devirdiği duba için 2 puan düşülür. Ağırlıkları koyması gereken yere koymayıp geriden ileri doğru ağırlıkları atarsa 2 puan düşülür.
 8. (Ağırlıklar, erkeklerde 20 kg kadınlarda 12 kg olacaktır.)

 9. Mekik Koşusu İstasyonu (İki top arası el değdirerek koşma): Aday toplamda 3 kez dubaya (top) dokundurmak zorundadır. İlk dokunacağı duba (top) uzakta olan, sonra yakındaki ve en sonda uzaktaki dubaya (top) dokundurmak zorundadır. Bu üç dokunuşun herhangi birini unutursa 2 puan düşülür.
 10. Slalom İstasyonu (Çubuklar arkası geçme): Slalom çubuklarını düşürürse her düşürdüğü çubuk için 2 puan düşülür. Slalom çubuklarının arkasından geçmezse 2 puan düşülür.
 11. Engel Atlama İstasyonu : Her düşürdüğü engel için 2 puan düşülür.

PARKUR BİTİŞİ

10 istasyon tamamlandıktan sonra 10 dakika mola verilerek barfiks ve şınav testine geçilir.

            2. ETAP

 1. Barfiks İstasyonu: Erkekler, 10 Adet barfiksi, 30 saniyede tamamlayacaktır. Her barfiks (1) puandır. Kadınlar, 5 Adet barfiksi 30 saniye sürede tamamlayacaktır. Her barfiks 2 puandır. Yanlış ve eksik çekilen barfiksler puanlamaya alınmayacaktır.
 2. Şınav İstasyonu: Erkekler 20 Adet şınavı 30 saniye sürede tamamlayacaktır. Her şınav 0,5 puandır. Kadınlar 10 Adet şınavı 30 saniyede tamamlayacaktır. Her şınav 1 puandır. Yanlış ve eksik çekilen şınavlar puanlamaya alınmayacaktır.