Ergani Kavurmaküpü 18 Uygulaması İlanı

Belediyemizce Ergani ilçesi, Kavurmaküpü Mahallesi sınırları içerisindeki alanda gerçekleştirilen 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulaması tamamlanmıştır. 

 

ASKI İLANIDIR

  

İlimiz Ergani ilçesine bağlı Kavurmaküpü ve Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan;

Kavurmaküpü – 159/2

Kavurmaküpü – 159/3

Kavurmaküpü – 164/2

Kavurmaküpü – 164/3

Kavurmaküpü – 164/4

Kavurmaküpü – 164/5

Kavurmaküpü – 164/6

Kavurmaküpü – 164/7

Kavurmaküpü – 164/8

Kavurmaküpü – 167/1

Kavurmaküpü – 168/2

Kavurmaküpü – 169/1

Kavurmaküpü – 170/5

Kavurmaküpü – 170/6

Kavurmaküpü – 170/7

Kavurmaküpü – 170/8

Kavurmaküpü – 170/9

Kavurmaküpü – 170/10

Kavurmaküpü – 170/17

Kavurmaküpü – 172/1

Şirinevler – 382/1

Şirinevler – 382/2

Şirinevler – 382/3

Şirinevler – 382/22

parsellerini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılan Büyükşehir Belediyesi – Kavurmaküpü-Şirinevler 10 Nolu Düzenleme Sahasına ilişkin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması yapılmış olup, söz konusu uygulama Belediyemiz Encümeninin 11.04.2022 tarih ve 752 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Bahsi geçen uygulama, 3194 sayılı kanunun 19. maddesine istinaden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi web sitesinde 19.04.2022 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.