Toplu Ulaşım ve Servis Araçları Ücret Tarifeleri

Toplu Ulaşım ve Servis Araçları Ücret Tarifeleri

 

UKOME, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V. Abdullah ÇİFTÇİ Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştirakleriyle 17.06.2022 Cuma günü saat 14:00’de gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Kültür ve Kongre Merkezi’nde toplandı.

 

İLGİ: Diyarbakır Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın 23.05.2022 tarih ve 26420 kayıt sayılı, 01.06.2022 tarih ve 28162 kayıt sayılı dilekçeleri, Mahmut SAYAR adlı vatandaşın 02.06.2022 tarih ve 28546 kayıt sayılı dilekçesi, Av. Mehmet Salih GÜNDÜZ’ün 31.05.2022 tarih ve 27882 kayıt sayılı dilekçeleri

 

TEKLİF: Ticari Taksi, Minibüs, Özel Halk Otobüsü ve İlçelere çalışan minibüslere verilen rayiç bedellerin akaryakıt ve yedek parçaya gelen zamlardan ötürü güncellenmesi talebi.

 

MEVZUAT HÜKÜMLERİ: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin f bendi ve 9. Maddesi.

 

KARAR: Yapılan değerlendirme neticesinde; Servis, Taksi, İl Merkezi Minibüs, İl Merkezi Özel Halk Otobüsü ve Belediye Otobüsü, Ring Hatları, İlçe İçi Kooperatif ve Belediye Otobüsü, Eğil Feribot, İlçeler Arası Kooperatif ve İlçeler Arası Belediye Otobüslerinin yeni rayiç tabloları ekte yer aldığı şekli ile 21.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, UKOME Genel Kuruluna katılan üyeler tarafından, KABULÜNE, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

1.png

 

 

1.jpg

 

 

3.png

 

4.png

 

3f.jpg

 

4f.jpg

 

 

 2f.jpg

 

 

8.png

 

 

Belirlenen servis ücretleri resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis taşıtlarının okul ile öğrenci evi arasındaki taşımacılık hizmetleri için geçerlidir.

            Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul (4+4) öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarında, taşıt içi düzenini sağlayan, öğrencilerin taşıta biniş ve inişlerinde yardımcı olan rehber personelin bulundurulması zorunludur.

            Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul (ilk 4+4) öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarının taşıma ücretine 75 TL Rehber Personel ücreti ilave edilir. Lise ve dengi (son 4) okul servis taşıtlarının taşıma ücretlerine Rehber Personel ücreti ilave edilmez.

            Bu tarifede yer alan ücretler azami hadleri gösterir. Ücret hadlerinin üzerinde ve uyulması gereken kurallar ile ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulamaz. Tarifedeki ücretlere KDV dahildir.

            Devlet ve özel okulların yönetimi, okul aile birlikleri, okul vakıfları ve benzeri yetkili kurumlar; taşımacılıklarda, taşımacıya ve sözleşmeli taşımacıya UKOME kararında belirtilen yükümlüklerin dışında yükümlülükler yükleyemez (Ücretsiz öğretmen, personel ve/ya öğrenci servisi, bağış, komisyon, hususi otomobil ve/ya şoför, burslu öğrenci taşımacılığı, indirimli öğrenci taşımacılığı talepleri gibi). Ayrıca okulların sportif, kültürel ve bilgi yarışmaları ile resmi bayram organizasyonları, gezi, piknik, vb. taşıma          hizmetlerinin ücretsiz yapılmasını talep ve teklif edemez.

            Ücret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergah uzunluğu dikkate alınacaktır. Ancak hat üzerinde otobüs, minibüs güzergahı yok ise, ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafe dikkate alınacaktır.

            Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanır, dönüş için aynca km hesabı yapılmaz. Ortaya çıkacak anlaşmazlıklar durumunda mesafenin belirlenmesi için yetkili mercii DBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüdür. Belirlenen ücretler gidiş-dönüş için olup, devlet okulları ile özel okulların tümünü kapsar.

            Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir (Yarıyıl tatili ücreti alınmaz). Taşımacı, ücret tarifesini servis taşıtının görünür bir yerinde bulundurmak zorunludur.