Belediye Meclisimizce Onaylanan Planların Askı İlanı aralik

 

İ L A N

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimizce Onaylanan Planların Askı İlanı

 

 

Yenişehir ilçesi, Dökmetaş mah, 656 parsel  (Askı 05.12.2022-03.01.2023)

 

Kulp Yeşilköy Mahallesi 368 ada 1 parsel (Askı 22.12.2022-20.01.2023)

 

Kayapınar İlçesi, Fırat Mahallesi, 1889 ada 1 Parsel (Askı 23.12.2022-23.01.2023)

 

Bağlar İlçesi, Hashavar Mahallesi, 4469 ada 1 nolu parsel  (Askı 23.12.2022-23.01.2023)

 

Bağlar İlçesi, Çölgüzeli mahallesi 451 parsel (Askı 22.12.2022-20.01.2023)

 

 

SUR_YİĞİTÇAVUŞ_7574 ADA 1 PARSEL (Askı 23.12.2022-23.01.2023)

 

 

 

Eski Bağlar 2.Etap Revizyon (Askı 22.12.2022-20.01.2023)

 

 

     İ L A N  O L U N U R