Bu sayfayı yazdır

Büyükşehir Belediyesi’nden personeline iş güvenliği eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmek amacıyla memur, işçi ve sözleşmeli memur statüsünde görev yapan personeline iş güvenliği eğitimi veriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı,oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmek amacıyla personele iş güvenliği eğitimi veriyor. İş sahalarının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca belirlenen tehlike sınıfları dikkate alınarak yürütülen eğitimde, sahadaki risk faktörlerinin neler olduğu, bu risk faktörlerinin sebep olabileceği kaza ve sağlık sorunları, iş kazası ve meslek hastalıklarının ortaya çıkış şartları, mevcut toplumsal algı ve konu ile ilgili bilimsel yaklaşımların neler olduğu ile ilgili personele detaylı bilgiler veriliyor. Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen eğitimde ayrıca 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği işveren ve çalışanın yükümlülükleri, alınması gereken tedbirlerin neler olduğu ile ilgili bilgilendirmeler de yapılıyor.

Memur, işçi, sözleşmeli memur statüsünde tüm çalışanlara yönelik başlatılan eğitim programı 9 oturum şeklinde yapılacaktır. Eğitim sonunda ölçüm formu uygulaması yapılarak eğitimin verimliliği artırılmaya çalışılmaktadır.

Eğitim programının bitiminde her çalışan için katılım belgesi düzenlenip personelin özlük dosyasına konuldu. İş güvenliği eğitimi yasaların öngördüğü şekilde belirli tarihlerde yapılmaya devam edecek.

 

 

 

Resim Galerisi