İşyeri Ruhsat İşlemleri

İşyeri açmak isteyenler için gerekli bilgiler ve formları buradan temin edebilirsiniz.

 **İmalat sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji il müdürlüğüne giderek Sanayi Sicil Belgesi almaları gerekmektedir.

 

SIHHİ MÜESSELER İÇİN İSTENİLEN BELGELER (Kahve, Internet vb.)
-Tapu ve emlak beyanı
-Kira kontratı noter tasdikli
-İşyeri krokisi tasdikli
-İki adet fotoğraf
-İki adet dosya
-Yangın söndürme cihazı
-Vergi levhası
-Esnaf ve Sanatkarlar Oda kaydı ve Ticaret Odası kaydı
-Bina sakinlerinin izni ve kıraathane ve Internetler için sabıka kaydı, ikametgah ve karakol onaylı kimlik fotokopisi(4 adet), imza sürküsü

GAYRİ SIHHİ MÜEESSELER İÇİN İSTENİLEN BELGELER (fırın, imalathaneler vb.)

-Tapu fotokopisi ve emlak beyanı
-Yapı kullanım izin belgesi (iskan ruhsatı)
-Kira kontratı noter tasdikli
-Bina sakinlerinin muvaffakiyeti
-İşyeri resmi kuruma ait ise kira kontratı veya resmi yazı
-Tamirhaneler için ustalık belgesi
-Vergi levhası
-Esnaf ve ticaret odası kaydı
-İtfaiye yazısı
-Bir adet fotoğraf
-İki adet plastik dosya
-Şirketlerden şirket sözleşmesi, imza sürküsü