Etik Komisyon

ETİK

25.5.2004 tarih ve 5176 sayılı "Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere kurulmuştur.

Etik Komisyonun  Görevleri

1.) Kurumlarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,

2.) Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak,

3.) Kurumlarındaki etik uygulamaları değerlendirmek, olarak belirtilmiştir.         

 · Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek,

 · Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re'sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makama bildirmek,

 · Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak.

Etik kurulu üyeleri

ADI SOYADI                                               GÖREVİ                                                     TELEFON NO

 

 

 

MEVZUAT'I İNDİRMEK İÇİN İNDİR TILAYINIZ :