Mevcut 17.054,00 m²’lik alanda;

505,57 m² İdari Bina

134,34 m² Büyük Baş Hayvan Barınağı

246,20 m² Ameliyathane Binası

76,35 m² Kedi Evi Binası

16,00 m² Nizamiye Binası

51 adet Köpek Kulübesi yapılacaktır.

150.000 m² alanda çalışmalar başlatılmıştır.

Proje Kapsamında;

● 2.200 adet ağaç

● 100.000 adet çalı dikimi

● 2 Adet 350 Ton su deposu

● 5 Adet heykel kaidesi

● 150.000 m² alana sulama tesisat ve çevre aydınlatması yapılacaktır.

Unesco tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Diyarbakır Surlarına bitişik yapılan ve Surlara zarar verdiği belirlenen kaçak yapıların Kamulaştırılması kapsamında son 6 ay içerisinde toplam 250 adet bağımsız birimin Kamulaştırılması yapılmış ve yıkım işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Daha önce 2008 yılında restorasyonu yapılan kilise zaman içerinde tekrar onarıma ihtiyaç duyduğu için basit onarım kapsamında yapıya müdahale edilmektedir. Bu kapsamda kubbe ve dam örtüsünde tamirat ile birlikte yapının derzleri yenilenecektir.

Ayrıca yapının yakın çevresine göre alt kotta kalması sebebiyle oluşan su kaynaklı problemler drenaj yapılarak çözülecektir.

Sözleşme Tarihi : 25.09.2020

İşin Süresi : 180 Gün

Ulaşım master planı çalışmaları kapsamında;

● Şehir içi raylı sistem

● Karayolu yol ağındaki kavşaklar

● Büyükşehir yol ağındaki kavşak, yol ve trafik sinyalizasyon projeleri

● Toplu taşıma envanterinin çıkarılarak güncellenmesi, planlama ve optimizasyon çalışması

● Bisiklet yol ağı çalısması

● Yayalaştırılacak alanların belirlenmesi

● Otopark alanlarının belirlenmesi

● Ulaşım yatırımlarının planlanması ve önceliklendirilmesi

● Otogar ve Ilçe Terminalleri yapım işi

Içkale Müze Kompleksini Çevreleyen 11 adet Içkale burçları ile 75-76 nolu dıs burçtan olusan toplam 13 adet burç restorasyonu, Amida Höyük çevresine istinat duvarı, hafriyat ve çevre düzenleme işi ihale aşamasındadır.