Vahşi çöp depolama sahasının rehabilite edilerek çöp gazından 3 Megawatt enerji elde edilmesi ve 2 adet düzenli depolama sahası yapım işi için yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak saha çalışması başladı.

EKAY projesi kapsamında inşa edilecek olan tesis günlük ortalama 1.475 ton atık işleme kapasitesine sahip olacak.

2886 Devlet İhale kanunu Yap-İşlet-Devret modeli ile bu tesislerin yapımı ve işletilmesi 15 yıllığına ihale edilmiştir.

Bu proje ile elektirik enerjisi üretilecek ve enerji satışından belediyemize %28,1 oranında pay verilecektir.