Ben û Sen Mahallesi Kamulaştırma

Unesco tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Diyarbakır Surlarına bitişik yapılan ve Surlara zarar verdiği belirlenen kaçak yapıların Kamulaştırılması kapsamında son 6 ay içerisinde toplam 250 adet bağımsız birimin Kamulaştırılması yapılmış ve yıkım işlemleri gerçekleştirilmiştir.