ZABITA MEMURU SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVINI KAZANAN ADAY LİSTESİ

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA MEMURU SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVINI KAZANAN ADAY LİSTESİ VE GENEL AÇIKLAMALAR


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2022 Yılı Zabıta Memuru Alımına başvuran adaylardan Sözlü ve Uygulamalı Sınav sonucunda başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adayların listesi belirlenmiştir.

 

KAZANAN ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Atanmaya hak kazanan adaylar 05/08/2022 tarihi mesai bitimine kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Yenişehir Mahallesi Elazığ Yolu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası 2. Kat Yenişehir/Diyarbakır) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuru yapacaklardır.

ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

-Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.) Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ

 

-Diploma aslı veya noter tasdikli örneği

 

-Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği

 

-Sağlık açısından Zabıta Memuru olur ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. (Sağlık Ocağı/Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporları kabul edilmeyecektir.)

 

-Son 6 ayda çekilmiş 4 adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik)

 

-Adli sicil kaydı belgesi (E-Devletten alınabilir.)

 

-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (E-Devletten alınabilir.)

 

Büyükşehir Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılacaktır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.