Daire Başkanı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev Tanımı

Vizyon

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuna ulaşması ve misyonunu yerine getirmesi amacıyla, sürekli kurumsal gelişimini ve katılımcı yönetim süreçlerini sağlayan, kurum içinde ortak çalışma kültürünü geliştiren, yenilikçi ve sorunlara bilimsel yaklaşan bir birim olmak.

Misyon

Belediyemizi kamuoyuna yerel bir yönetim birimi olarak; açık, güvenilir, saydam, hesap verme yükümlülüğü olan, verimli, etkili ve kaliteli hizmet sunan bir kurum olarak tanıtmak ve bu görüşlerin halk arasında yaygınlaşmasını ve kökleşmesini sağlamak; yapılan ve yapılacak olan çalışmaların  bilinirliğini artırmak…

 Değer ve İlkelerimiz

Belediye ile halk arasında sürekli bir işbirliği, dayanışma ve karşılıklı güven tesis edecek ortamlar oluşturmak.

Kitle iletişim araçlarının yoğun kullanımı

Toplantıların organize edilmesi ,

  • Halk toplantıları,
  • Mahalle toplantıları,
  • Muhtar toplantıları
  • Esnaf ziyaretleri
  • Aile ziyaretleri

Görsel ve Basılı materyallerin basılması

Anket ve kamuoyu araştırmalarının yapılması

Sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde olmak

 Halkla diyalogu arttıracak diğer yöntemlerin etkin kullanımı düşünülmektedir.