Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Kentimizde yaşayanların refah ve mutluluğunu artıracak belediyecilik hizmetlerini, ekonomik, etkili ve verimli bir şekilde sunmak

 

Vizyonumuz

Kadim şehrimizde, halkımızın refah ve huzur içinde yaşamasını sağlamak

 

Temel İlke ve Değerler

   ●   Hizmet sunumunda güler yüzlülük

   ●   Yönetim ve hizmette dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik

   ●   Hizmet sunumunda adil dağılım

   ●   Kaynakları etkin, verimli ve amacına dönük kullanma

   ●   Kamu yararı adına kurumsal kararlılık

   ●   Hizmet üretiminde yerindenlik ilkesini uygulama

   ●   Kente yapılan müdahalelerde sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulundurma

   ●   Hizmet sunumunda bilgi ve teknolojiyi kullanma

   ●   Hizmetlerin oluşturulmasında ve uygulanmasında yenilikçi yöntemler uygulama

   ●   Sorunlar yaşanmadan riskler öngörülerek tedbir alma

   ●   Ekolojik yaklaşımla hizmet sunma

   ●   Sorumluluğu paylaşma bilincini yayma

   ●   Kent aktörleriyle sağlıklı ve etkin bir iletişim kurma

   ●   Dezavantajlı kesimlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelere hizmet üretmede pozitif ayrımcı yaklaşım uygulama

   ●   İnsanların yaşam biçimlerine, haklarına, değerlerine ve inançlarına saygılı olma