TESPİT KOMİSYONU KARAR İLANI

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TESPİT KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

 

1-)Komisyonumuzca 22.02.2018 tarihinde başvuruları kabul edildiği belirtilip ilan edilen ve bu ilandan sonra güvenlik soruşturmalarının geç gelmesi nedeniyle sınava alınan kişiler ile ilgili önceki ilanda belirtildiği üzere yeniden değerlendirme yapılmış olup, arşiv araştırması olumsuz gelen aşağıda bulunan EK 1 listesinde açık kimliği belirtilen kişilerin başvuruları tespit komisyonumuzca reddedilmiştir.


2-) İş bu ilanın belediyemiz sitesinde yayınlanmasından itibaren 3 (Üç) gün içerisinde başvuruları reddedilen kişilerin Diyarbakır Valiliği bünyesinde oluşturulan Tespite İtiraz Komisyonuna doğrudan veya Belediyemiz aracılığıyla başvurma hakları bulunmaktadır. İtirazda bulunulmaması veya itiraz üzerine verilecek karar kesindir. İtirazı kabul edilenlerin sınav sonuçları sınav komisyonunca yeniden değerlendirilecektir.


3-) Bugün itibariyle kadroya geçirilecek kişilerin veya itiraz sonucu kadroya alınacak kişilerin adli sicil sorgulamaları ayrıca yapılacak olup memuriyete engel bir suçu tespit edilenlerin görevlerine son verileceği gibi haklarında adli ve mali işlem de yapılacaktır.

İlanen duyurulur.02.04.2018