SINAV KOMİSYONU KARAR İLANI

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SINAV KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

 

    1-)Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde taşeron işçisi olarak istihdam edilmekteyken 696 Sayılı KHK ile daimi işçi kadrosuna geçme hakkı bulunup tespit komisyonunca başvuru talepleri kabul gören çalışanlarla ilgili olarak komisyonumuzca yapılan sözlü/uygulamalı mülakat sınavı sonucu aşağıdaki şekilde sonuçlanmıştır. Sınavda başarılı olanlar bugün itibariyle MED A.Ş. bünyesinde durumlarına uygun daimi işçi olarak istihdam edileceklerdir.


     2-) Bugün itibariyle kadroya geçirilecek kişilerin veya itiraz sonucu kadroya alınacak kişilerin adli sicil sorgulamaları ayrıca yapılacak olup memuriyete engel bir suçu tespit edilenler ile idareyi yanıltıcı belge sunan veya beyanda bulunanların görevlerine son verileceği gibi haklarında adli ve mali işlem de yapılacaktır.


    3-) Tespit komisyonunca arşiv araştırmalarının olumsuz neticelenmesi nedeniyle sınava alınıp bilahare güvenlik soruşturmalarının geç gelmesi nedeniyle başvuruları reddedilip bugün itibariyle ilan edilen kişilerin sınav sonuçları şimdilik iptal edilmiş olup ilanda belirtilen sürede yetkili mercilere yapılan itiraz sonucu itirazları kabul edilen kişilerin sınav sonuçları komisyonumuzca yeniden değerlendirilecek olup itiraz etmeyen veya itiraz üzerine talebi reddedilen kişilerin sınav sonuçları iptal edilmiş olması nedeniyle geçersiz sayılacaktır.
İlanen duyurulur.02.04.2018

 

MULAKAT SINAV SONUCUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!!!