Diyarbakır Lojistik Köyü

Alanın Konumu: Diyarbakır-Elazığ yolu 15. Km 

Büyüklüğü: 229 Hektar

Sanayi Parseli Sayısı: 132 Adet Depo (Değişik Büyüklüklerde)

Sağlanacak İstihdam: 5.400 Kişi Yatırım Tutarı: 123 Milyon Dolar