Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Belediyecilikte öncülük anlayışı ile kentin tarihini, kültürel değerlerini ve kimliğini ön planda tutarak, adil, erişilebilir ve şeffaf belediyecilik hizmetleri sunmak.

 

Vizyonumuz

Hizmetleri ile Kaliteli yaşam koşulları sağlamak.

 

Temel İlke ve Değerler

   ●   Hizmet sunumunda güler yüzlülük

   ●   Yönetim ve hizmette dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik

   ●   Hizmet sunumunda adil dağılım

   ●   Kaynakları etkin, verimli ve amacına dönük kullanma

   ●   Kamu yararı adına kurumsal kararlılık

   ●   Hizmet üretiminde yerindenlik ilkesini uygulama

   ●   Kente yapılan müdahalelerde sosyal ve çevresel etkileri göz önünde bulundurma

   ●   Hizmet sunumunda bilgi ve teknolojiyi kullanma

   ●   Hizmetlerin oluşturulmasında ve uygulanmasında yenilikçi yöntemler uygulama

   ●   Sorunlar yaşanmadan riskler öngörülerek tedbir alma

   ●   Ekolojik yaklaşımla hizmet sunma

   ●   Sorumluluğu paylaşma bilincini yayma

   ●   Kent aktörleriyle sağlıklı ve etkin bir iletişim kurma

   ●   Dezavantajlı kesimlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelere hizmet üretmede pozitif ayrımcı yaklaşım uygulama

   ●   İnsanların yaşam biçimlerine, haklarına, değerlerine ve inançlarına saygılı olma