2020 - 2024 Stratejik Plan Hazırlık ve Zaman programı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan “Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberinde” belirtilen ilkeler doğrultusunda; 2020-2024 Stratejik Plan Hazırlık ve Zaman programı Belediyemiz intranet ağında yayınlanmıştır. Stratejik Plan Hazırlık ve Zaman programına "pdf olarak indir" linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.