19 adet araç ihale ilanı

Aşağıdaki listede bilgileri verilen Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Makine İkmal Parkında bulunan ihtiyaç fazlası 19 adet araç ,E-G1-G2 Grupları grup halinde, G3 ve G4 araçları ise tek tek  satılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. 

Bu işe ait şartname Belediyemize ait; Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğü Sahasında satış tarihinin Beş (5) gün öncesinden başlayarak mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.