Özelleştirme Kapsam ve Programında Bulunan 49 Adet Taşınmazın İhalesine İlişkin İlan

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından , 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecek olan taşanmazların listesine ve ihale koşullarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.