Sur İçi Direkhane Bölgesi Cephe Yenileme Çalışması

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden uygunluk görüşü, kültür varlıklarını koruma bölge kurulundan basit onarım izni alındı. İhalesi yapılmış olup imalat çalışmalarına başlanmıştır.

Bu kategoriden diğerleri: « Ben û sen Mahallesi Kamulaştırma